lørdag 18. september 2010

Trøndelagsutstillingen 2010

Gregus kunstnerverksteder er i år representert på Trøndelagsutstillingen med verk av Kjersti Berg, Edith Lundebrekke og Tove Weie. Utstillingen står i Kulturbunker Dora i Trondheim til 26. september, i Nord-Trøndelag fylkesgalleri i Namsos 9. - 30. oktober

Gregus Kunstnerverksteder

har eksistert siden 1998 og har tilhold i en gammel fabrikkbygning på Lademoen. Musikk- og kulturskolen disponerer store deler av første etasje, resten av de tre etasjene brukes som atelier og arbeidsrom for billedkunstnere, kunsthåndverkere og en forfatter - i alt 12 personer. Bygget er i privat eie, men leies av Trondheim Kommune som står for utleie til kunstnerne.