fredag 9. september 2011

Deltar på både Høstutstillingen og Trøndelagsutstillingen 2011

Kjersti Berg deltar på Statens 124. Kunstutstilling Høstutstillingen 2011 og på Trøndelagsutstillingen 2011.

Conservation #5, 2010, c-print 100cm x 100cm

Trondheim Open

Arrangementet Trondheim Open vil høsten 2011 (8.-9. oktober) sette fokus på den profesjonelle kunstscenen i Trondheim. I løpet av 36 timer vil institusjoner, ulike virksomheter og kunstnere fra det lokale kunstfeltet, tilby fagmiljøet og byens befolkning et mangfold av utstillinger, visninger, produksjoner, åpne atelierer, forelesninger, seminarer og debatt.
Gregus kunstnerverksteder deltar i prosjektet.