mandag 2. januar 2012

Trondheim Brannstasjon avdeling Sandmoen


Edith Lundebrekke har fått oppdraget med fasadeutsmykking av fire nye brannstasjoner i Trondheim.
Her er første stasjon på Sandmoen ferdig.
http://edith.no/project/fire-stations-trondheim/