onsdag 1. oktober 2014

Tove Weie og Terje Westfoss

Asker Kunstforening

18 Oktober - 15 November 2014Trondheim Open og åpne verksteder 4. oktober!

9 kunstnere her i Gregus Kunstnerverksteder holder verkstedene sine åpne lørdag 4. oktober fra kl 12:00 - 14:00.

Kunstnerne er: Tove Weie, Anne Kvam, Beret Aksnes, Peter Sutton, Octavio Gil,
Pramila Giri, Edith Lundebrekke, Randi Heitmann Hjorth og Birgit Kvamme Lundheim.
Birgit Kvamme Lundheim og Octavio Gil holder også verkstedet sitt åpent på søndag.